Sản phẩm nổi bật

Giám sát công trình thêm phòng trọ của Anh Hoàng Minh Khôi

Lĩnh vực : Khác

Vị trí : Khác

Trực tiếp quản lý công trình thêm phòng trọ nhà anh Hoàng Minh khôi được giám sát công nhân làm việc chặt chẽ.

Dự án thêm 4 phòng trọ được nhân công làm việc sát sao đúng tiến độ và không phát sinh bất cứ chi phí nào.

Back to top