Sản phẩm nổi bật

Cơi nới nhà tập thể Ông Chung

Lĩnh vực : Khác

Vị trí : Khác

Cơi nới sửa chữa nhà tập thể ông Chung ở Phương Mai, Hà Nội. Như ông cho biết nhà ông đã sống ở khu tập thể này đã hơn 20 năm đã có nhu cầu cơi nới thêm không gian nhưng nhiều đơn vị không sử lý được.

Khi gặp được công ty Hoàng Giang thì vấn đề đó đã được giải quyết một cách hoàn hảo.

Back to top